Galeria sztuki KulczyckichGaleria Sztuki Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich mieści się klasycystycznym pałacyku, przy ul. Koziniec 8, wybudowanym we wczesnych latach międzywojennych przez rodzinę Koziańskich. Po II wojnie światowej dom został wykupiony przez Urząd Rady Ministrów i stał się domem wypoczynkowym. W roku 1981 władze przekazały budynek Muzeum Tatrzańskiemu z przeznaczeniem na Galerię Kobierców Wschodnich, które ofiarowała wdowa po Jerzym Kulczyckim, Anna Piotrowicz – Kulczycka.

Początki kolekcji sięgają oku 1906 wtedy to Włodzimierz Kulczycki nabył pierwsze okazy. W okresie międzywojennym kolekcja była już kilkakrotnie prezentowana na różnych wystawach. Jerzy Kulczycki przejął następnie zamiłowania kolekcjonerskie po ojcu i przez kolejne lata pomnażał zbiór o kolejne egzemplarze. W okresie wojny kolekcja przechowywana była pod podłogą w domu państwa Kulczyckich.

Z czasem część kolekcji została sprzedana do Krakowa na Wawel, a reszta trafiła na Podhale. Tam po raz pierwszy została wystawiona w roku 1978 w biurze Wystaw Artystycznych. W Galerii Sztuki Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich kolekcja prezentowana jest publiczności co roku w okresie letnim. Kolekcja obejmuje 65 obiektów, są to kobierce i tkaniny pochodzące z z różnych obszarów Azji Mniejszej, Azji środkowej, Iranu i Kaukazu. Kolekcja kobierców zachwyca subtelnością i harmonią kolorów oraz bogactwem i symboliką ornamentyki.

Drugim cennym zbiorem wystawianym w galerii są obrazy i grafiki współczesnego artysty Marka Żuławskiego. Poza tym galeria prowadzi wystawy zbiorów etnograficznych i przyrodniczych oraz poświęconych historii narciarstwa, oraz cykle tematyczne jak: „Pejzaż Tatrzański”, „Tatry i Podhale w akwareli”.

Galeria Kulczyckich prezentuje też edycje wystaw organizowanych przez Muzea Narodowe w Warszawie i Krakowie. W 1997 roku z okazji wizyty w Zakopanem Papieża Jana Pawła II galeria zorganizowała wystawę starego malarstwa na szkle ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego.

Click to rate this post!
[Total: 9 Average: 2]